VISIE & MISSIE

Financiële zorgverlening

Mijnbudgetcoach.nl B.V. streeft ernaar zo veel mogelijk mensen een onbezorgd financieel leven te bieden. Net zoals de vuurtoren in ons logo schepen in vroegere stormachtige tijden de weg wees naar de veilige haven, zo biedt Mijnbudgetcoach.nl B.V. een helpende hand als het gaat om financiële problemen en achterstanden. Bewustwording laat het licht schijnen op mogelijke thema’s die we met geld hebben. Vanuit onze expertise met authentieke en professionele budgetcoaching biedt Mijnbudgetcoach.nl B.V. vervolgens de passende aanpak en instrumenten voor elke hulpvraag. Onze dienstverlening is laagdrempelig en beschikbaar voor alle huishoudens in Nederland.

Financiële bewustwording

Zowel op individueel niveau als in het collectief neemt de behoefte aan het herstellen van de balans tussen welzijn en welvaart toe. Naarmate steeds meer huishoudens in de financiële problemen raken, wordt de noodzaak aan meer bewustwording van de rol en functie van geld groter. Hoe gaan we om met geld? Welke beelden en overtuigingen kleven er aan geld? Dat kan voor iedereen anders zijn. Mijnbudgetcoach ondersteunt mensen niet alleen bij het opnieuw op orde krijgen van hun financiële huishouding, maar onderzoekt samen met hen hun positie, beelden en emoties in relatie tot geld. Bewustwording en inzicht hierin, in combinatie met diverse praktische hulpmiddelen, kunnen onze ‘relatie’ met geld verbeteren. Naarmate onze financiële wijsheid toeneemt, kan geld weer vóór in plaats van tegen ons gaan werken. Geldzaken vragen dan niet langer alle aandacht, maar worden, net als een goede gezondheid, een prettige woonplek en een leuke baan, de randvoorwaarden voor een onbezorgd leven. Ze horen voor iedereen goed geregeld te zijn. En dat hebben we grotendeels zelf in de hand.

Kernwaarden

Wezenlijk in onze aanpak is dat we datgene uitdragen wat we zelf diep van binnen belangrijk vinden. Onze kernwaarden zijn:

  • Persoonlijk
  • Betrouwbaar
  • Professioneel
  • Sociaal betrokken

Deze waarden resulteren in een aanpak waarbij iedere klant, met welke problematiek ook, welkom is bij Mijnbudgetcoach. Onze budgetcoaches weten als geen ander dat iedereen te maken kan krijgen met financiële achterstanden. Zij hebben dan ook geen oordeel over de situatie. Elk verhaal is uniek en verdient een luisterend oor. Uiteraard staan veiligheid, privacy en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Vanuit hun professionaliteit weten de budgetcoaches elke situatie door te vertalen naar een transparante en duurzame oplossing. En wat er ook gebeurt tijdens het coachtraject, de budgetcoach is er voor de klant zolang het nodig is. Zij blijven doorlopend persoonlijk betrokken.