Nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven die online worden verzonden zijn ook te zien op deze pagina.

Wij zullen dit vertrouwelijk behandelen en uw adres nooit doorverkopen aan derden.

Nieuwsbrief mei 2019

Kledingbeurs

Op 21 mei 2019 organiseren wij samen met de diaconieën van De Morgensterkerk en Bethlehemkerk weer een kledingbeurs. Ook deze keer wordt de kledingbeurs weer gehouden in de grote zaal van De Morgensterkerk Muilwijckstraat 1, 3353 VD te Papendrecht. Er is niet alleen kleding maar ook zijn er andere dingen zoals speelgoed, tassen en sieraden. Wanneer u van het minimum rondkomt bent u van harte welkom. De kledingbeurs bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is van 13.30-14.45 uur en dan mag iedereen maximaal 1 bigshopper aan kleding meenemen per persoon. Het tweede deel is van 14.45-15.30 uur en dan mag iedereen zoveel als mee kan, meenemen. Om toegang te krijgen tot de beurs dient u zich aan te melden via: info@mijnbudgetcoach.nl. Mocht u zelf nog mooie, schone kleding of speelgoed hebben, dan kunt u dit op maandagmiddag 20 mei inleveren in de Morgensterkerk te Papendrecht, of een afspraak maken bij ons op kantoor.

Huurverhoging Per 1 juli gaan de meeste huren omhoog. Mocht u de brief met de huurverhoging thuis ontvangen dan verzoeken wij u om daar een duidelijke foto van te maken en deze door te mailen naar administratie@mijnbudgetcoach.nl. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Vakantiegeld

In de meeste gevallen ontvangt u eind mei het vakantiegeld. Helaas kunnen wij niet altijd het volledige vakantiegeld doorstorten. Deurwaarders weten ook dat er vakantiegeld komt en gaan proberen (bank) beslag te leggen waar zij dit kunnen doen. Dit is per cliënt en situatie verschillend. Uw bewindvoerder beoordeelt zelf hoeveel vakantiegeld u krijgt. Deze beoordeling is ook per cliënt verschillend. Zo wordt er gekeken naar spaargelden, het doel waaraan u het vakantiegeld wilt besteden en de hoogte van het vakantiegeld.

Wij willen u vragen indien u vakantiegeld wilt aanvragen deze aanvraag te doen via: geldaanvraag@mijnbudgetcoach.nl. U dient daarbij aan te geven waarvoor u het vakantiegeld wilt gebruiken en hoeveel geld u wilt aanvragen. Uiterlijk 12 juni 2019 krijgt u bericht of uw geldaanvraag wordt goedgekeurd.

Cursus

Op dinsdag 28 mei 2019 geven wij in de middag een cursus administreren/ budgetteren. Dit wordt gedaan in groepjes van maximaal 12 personen. Deze cursus is gratis en voor iedereen toegankelijk. Indien u binnenkort een zelfredzaamheidstraject wilt gaan volgen is dit een goede basis. U kunt zich opgeven via het mailadres info@mijnbudgetcoach.nl Bij grote belangstelling organiseren wij meerdere sessies.

Met vriendelijk groet

Het team van Mijnbudgetcoach.nl bv

Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief november 2018

Het jaar is weer voorbijgevlogen en dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar.

Spreekuur

In principe is er iedere dinsdag, van 13.00-14.00 uur, spreekuur op de Dordtselaan 32a bij Letseladvies. U kunt dan altijd langskomen, wij adviseren u wel om het aan ons door te geven. Dit voorkomt dat u moet wachten. Op afspraak komen we naar Den Haag. Dit zal maximaal 1 maal per maand zijn.

Iedere dinsdag zitten we van 09.00-15.00 uur weer op de Colijnstraat 168. Post kunt u daar altijd in de brievenbus (nummer 168) deponeren.

Geldaanvragen

Het is bijna het einde van het jaar en de ervaring heeft geleerd dat er in die periode extra geld wordt aangevraagd. Wij vragen u dringend de aanvraag ruim op tijd te doen, dit om teleurstellingen te voorkomen. De aanvragen voor Sinterklaas moeten uiterlijk 29 november ingediend zijn, de aanvragen voor kerst en oud&nieuw uiterlijk 17 december. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk bekeken.

Openingstijden

Op 25 en 26 december en 1 januari zijn wij gesloten. In de periode tussen 24 december en 4 januari 2019 zijn wij telefonisch slechts bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit in verband met onze bezetting.

Wij wensen eenieder een gezond en gelukkig 2019, niet alleen voor u zelf maar ook voor uw dierbaren.

Met vriendelijke groet, Het team van Mijnbudgetcoach.nl B.V.

Nieuwsbrief oktober 2018

Kledingbeurs
Op dinsdag 23 oktober organiseren wij samen met de diaconieën van De Morgensterkerk en de Bethlehemkerk weer
een kledingbeurs. Al onze cliënten, alle mensen die leven op het bestaansminimum en gebruikers van de
Voedselbank zijn welkom. Er zijn twee tijdvakken waarin u kunt langskomen 13.30 – 14.45 uur met een maximum
van 1 big shopper per gezin. Om 14.45 uur sluit de deur voor bezoekers voor het eerste tijdvak. U bent opnieuw
welkom tijdens het tweede tijdvak. Van 15.00 – 16.00 uur en dan is er geen maximum meer.
Meld u wel aan via info@mijnbudgetcoach.nl.

WSNP dossiers
Op verzoek van diverse instanties kan het zo zijn dat, indien u in de WSNP zit, uw dossier onder gebracht gaat
worden bij een andere bewindvoerder van Mijnbudgetcoach.nl B.V. U wordt door de bewindvoerder persoonlijk op de
hoogte gesteld. Het kan dus ook zijn dat indien u in de WSNP gaat komen u intern een andere bewindvoerder gaat
krijgen. Voor de schuldsanering verandert er niets dus alleen bij de WSNP kan u mogelijk een andere bewindvoerder
krijgen.

Geldaanvraag

Wij willen u er nogmaals op wijze dat als er extra geld nodig is u dit vroegtijdig moet aanvragen.
U moet altijd rekening houden met een verwerkingstermijn van maximaal 2 werkdagen. Verder vragen wij u om altijd
uw volledige naam te gebruiken en niet alleen uw voornaam want soms is dit lastig zoeken voor ons.

Privacyreglement
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden. Ook wij ontkomen er niet aan om deze regels in
acht te nemen. Indien er vragen of opmerkingen zijn omtrent deze wetgeving, of wanneer u het niet eens bent met
de manier waarop wij uw privacygegevens bewaren, kunt u een mail sturen naar fg@mijnbudgetcoach.nl Wel moet u
uiteraard exact aangeven wat uw vragen of opmerkingen zijn, omdat dit ontzettend belangrijk is mailen we u dit voor
de laatste keer. Nogmaals, indien u het niet eens bent meldt dit bij ons.

Spreekuur
Vanaf 1 september is er geen vast spreekuur meer in Den Haag en op de Goudserijweg in Rotterdam.
Wel is het mogelijk om op de twee laatste locaties eens in de maand afspraken in te plannen. Op 23 september is er
i.v.m. de kledingbeurs geen spreekuur in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

Het team van Mijnbudgetcoach.nl