BESCHERMINGSBEWIND

Als je je financiën niet meer zelf kunt regelen

Sommige mensen kunnen hun financiën niet meer zelf regelen. Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten of dementerenden, en soms ook psychiatrische patiënten. In dat geval kan vrijwillig of verplicht beschermingsbewind worden aangevraagd. Een bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank en neemt de financiële huishouding uit handen. Vaak wordt een familielid aangewezen als bewindvoerder. Dit is soms echter niet mogelijk of wenselijk. U kunt dan een professionele bewindvoerder inschakelen.

Gecertificeerde bewindvoerders

De bewindvoerders van Mijnbudgetcoach.nl B.V. Papendrecht hebben persoonlijk contact met de cliënt en/of familie. De bewindvoerder koppelt structureel terug en geeft volledig inzicht over de geldzaken. Vanzelfsprekend zijn alle bewindvoerders van Mijnbudgetcoach.nl B.V. Papendrecht gekwalificeerd en gecertificeerd. Daarom heeft Mijnbudgetcoach.nl B.V. zich aangesloten bij de Branchevereniging NBBI (Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering & Inkomstenbeheer)

Beschermingsbewind in de praktijk

De bewindvoerders van Mijnbudgetcoach Papendrecht nemen doorgaans de volledige financiële huishouding uit handen. Binnen drie maanden na aanstelling brengen zij alles in kaart wat onder het bewind is gesteld, zoals inkomen, spaargeld en schulden. Deze inventarisatie wordt naar de rechtbank gestuurd. Daarnaast neemt de bewindvoerder de nodige reguliere taken op zich. U kunt hierbij denken aan:

  • het aanvragen van huur en zorgtoeslag;
  • het aanvragen van een uitkering;
  • het verzoeken om kwijtschelding van gemeentebelasting;
  • het onderhouden van contacten met instanties;
  • het betalen van de vaste lasten;
  • een betalingsregeling treffen bij schulden;
  • het verzorgen van de belastingaangifte;
  • de jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank, te weten het jaaroverzicht van de inkomsten, uitgaven en (aflossing van) schulden.

Bewindvoering is soms ook mogelijk voor een deel van het vermogen en/of de financiële huishouding.