Budgetcoach K. Luyckx

Antwerpen – Wilrijk
Noord-Brabant
0476-72 71 74

Over budgetcoach K Luyckx

Sinds 2001 ben ik actief in de consultancy, vanaf 2005 leid ik mijn eigen advieskantoor voor KMO’s, waarin ik ondernemers in de meest uiteenlopende sectoren begeleid. Budgetbegeleiding vormt een aangename en dankbare aanvulling op mijn bedrijfsadviezen, waarmee we erg mooie resultaten neerzetten. Met deze dienstverlening richten we ons tot:

Werkgevers

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste bron van productiviteit. Als één of enkelen van hen geconfronteerd worden met financiële problemen, kan zich dit uiten in stress, spanningen op de werkvloer of ziekteverzuim. Soms volgt er ook loonbeslag. Aangezien daar grote kosten voor uw bedrijf uit kunnen voortvloeien, is het erg belangrijk dat u tijdig preventief reageert. Wij helpen u de financiële moeilijkheden bij uw personeel te herkennen en begeleidt hen zodat deze snel worden opgelost.

Ondernemers

Elke zelfstandige kent ups maar ook downs. Wanneer deze te lang aanhouden, kan dit gevolgen hebben voor de liquiditeit in uw onderneming én voor uw gezin. Wij helpen u de relatie met uw klanten, schuldeisers en banken optimaal te houden in deze moeilijke perioden. Indien nodig helpen wij u uw bedrijf te beschermen tegen schuldeisers (WCO: wet continuïteit ondernemingen) en adviseren wij u bij het opstellen van het nodige businessplan.

Particulieren

Als u door ontslag, een echtscheiding, ziekte, overlijden van de partner of andere tegenslagen plots ook in financiële moeilijkheden terecht komt, komt u al snel in een vicieuze cirkel terecht.

Op dat moment kan een deskundig en geëngageerd advies voor een nieuwe start zorgen. Wij helpen u daarbij:

– Overzicht van uw huidige schulden

– Bepalen van uw doelstellingen en prioriteiten

– Opzetten van uw thuisadministratie

– Contacten met schuldeisers en treffen van schuldregelingen

– Bekijken van lopende leningen en hypotheken

– Bruikbare spaar- en bespaartips

– Een haalbaar budgetplan opstellen

We voorzien een realistische, respectvolle en praktische benadering, waarmee u snel terug van de rode in de zwarte cijfers terecht komt. Daarna kan u weer volledig zelfstandig uw thuisadministratie beheren en uw inkomsten en uitgaven opvolgen.

Mail ons