Disclaimer

Mijnbudgetcoach.nl B.V. deelt informatie via deze website. Door het bezoeken van deze website stemt u in met de voorwaarden in deze disclaimer.

Tekst

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Mijnbudgetcoach.nl B.V. maakt hiertoe gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar kan niet garanderen dat de informatie compleet, volledig actueel en accuraat is. Wij streven hier uiteraard wel zoveel mogelijk naar. De informatie (inclusief kostenberekeningen) is niet bedoeld en kan niet worden beschouwd als een bedrijfskundig, technisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies. Handelingen die worden verricht op basis van de inhoud van deze website zonder voorafgaand deskundig advies van of verificatie bij Mijnbudgetcoach.nl B.V. zijn volledig voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Mijnbudgetcoach.nl B.V. aanvaardt hierin geen enkele aansprakelijkheid.

Beeldmateriaal

De foto’s op deze site zijn eigendom van Mijnbudgetcoach.nl B.V. of aangekocht voor eenmalige toepassing op deze website. Indien u meent dat beeldmateriaal inbreuk doet op uw eigendoms- of copyrightrechten, neemt u dan contact met ons op. Het beeldmerk en de huisstijl van Mijnbudgetcoach.nl B.V. zijn strikt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en deze mogen op geen enkele wijze worden overgenomen, verveelvoudigd en opgeslagen.

Copyright

Tekst en beeldmateriaal op deze website mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Mijnbudgetcoach.nl B.V.

Hyperlinks

Hyperlinks op deze website naar websites van derden worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn. Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Deze websites worden niet door Mijnbudgetcoach.nl B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites. Mocht u een doodlopende link aantreffen, dan stellen wij een e-mail aan webmaster@mijnbudgetcoach.nl zeer op prijs.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Indien informatie vertrouwelijk is, dient u als gebruiker hier ook als zodanig mee om te gaan en mag u deze niet aan derden verstrekken, wijzigen of in exploitatie nemen.
Wij beveiligen door ons verwerkte gegevens. Met partners die bestanden gebruiken voor diensten als distributie en onderzoek (bijvoorbeeld webstatistieken), heeft Mijnbudgetcoach.nl B.V. een schriftelijke overeenkomst om misbruik van de gegevens te voorkomen.