nieuwsbrief-april-pasen

Nieuwsbrief April 2022

Openingstijden

Op vrijdag 15 april is het kantoor, vanwege Goede Vrijdag, gesloten vanaf 16uur. De volgende dagen is het kantoor gesloten wegens nationale feestdagen: 

Maandag 18 april, Tweede Paasdag‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎Donderdag 26 mei, Hemelvaartdag

Woensdag 27 april, Koningsdag‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎Maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag 

Kledingbeurs

Eerder hebben wij aangegeven dit voorjaar weer een kledingbeurs te organiseren. Helaas zal dit opnieuw niet mogelijk zijn wegens omstandigheden. Wij hopen later dit jaar alsnog een kledingbeurs te mogen organiseren. Hiervan stellen wij u dan van op de hoogte. Mocht u in hoge nood verkeren betreffende kleding, neem dan contact met ons op. 

Energietoeslag

U heeft vast en zeker opgemerkt dat de energiekosten bij energieleveranciers flink zijn gestegen. De Rijksoverheid voert om deze reden een aantal maatregelen in om te compenseren voor deze kostenstijging. Boven op de vermindering van de energiebelasting, wordt er vanuit de gemeente een eenmalige tegemoetkoming vrijgegeven aan huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum.  Bent u hiervoor in aanmerking gekomen? Dan willen wij u erop attenderen dat de energietoeslag specifiek bedoeld is om de hogere energierekening te betalen. Het is dus niet mogelijk om hiervan extra gelden aan te vragen voor niet gerelateerde uitgaven. 

Geldaanvraag Koningsdag

Uit ervaring weten wij dat er veel geldaanvragen worden ingediend wegens Koningsdag. Mocht u een geldaanvraag indienen, moet dit uiterlijk 22 april. Geldaanvragen die later worden ingediend, worden misschien niet op tijd behandeld. Iedere geldaanvraag wordt apart beoordeeld en het kan voorkomen dat uw geldaanvraag niet mogelijk is.  


Vakantiegeld

Eind mei krijgen de meeste cliënten weer het vakantiegeld uitgekeerd. Het is echter niet zeker dat het ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de instanties, omdat er mogelijk sprake kan zijn van loon- of bankbeslag. De uitbetaling aan cliënten zal in ieder geval pas plaatsvinden wanneer het geld op de rekening staat en verzoeken kunnen gedaan worden via geldaanvraag@mijnbudgetcoach.nl. Ieder verzoek wordt apart behandeld door de desbetreffende bewindvoerder en u zal nader bericht ontvangen over de beslissing en de hoogte van het bedrag. Daarnaast proberen wij voor iedere cliënt een buffer op te bouwen voor onverwachtse tegenvallers. Indien er achterstanden zijn, wordt het vakantiegeld gebruikt om deze in te lopen. 

Leefgeldrekening

Tot slot willen wij u er wederom op attenderen om door anderen GÉÉN gelden te laten storten op uw leefgeldrekening, omdat dit absoluut niet is toegestaan. Op deze manier voorkomt u dat het gestorte geld gezien wordt als bron van inkomsten en er mogelijk een boete opgelegd zal worden door de uitkerende instantie.  

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Het team van Mijnbudgetcoach.nl B.V.