Tweede Kamerlid René Peters (CDA) bezoekt Mijnbudgetcoach.nl B.V.

Door Mijnbudgetcoach.nl B.V. • 2 minuten leestijd

PAPENDRECHT – Afgelopen maandag bezocht CDA Kamerlid René Peters het kantoor van Mijnbudgetcoach.nl B.V. om zich te laten bijpraten over de werkzaamheden van bewindvoeringskantoren en actuele thema’s binnen het vak. Hiervoor sprak hij onder meer met de leden van ons team, gespecialiseerd op het gebied van bewindvoering en schuldhulpverlening. Peters liet zich zoal informeren over de knelpunten die in de praktijk worden ervaren.

Namens zijn partij is René Peters woordvoerder op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Denk onder andere aan armoedebeleid, schuldhulpverlening, en jeugdzorg. Met dit in het achterhoofd hebben wij Peters uitgenodigd om een gesprek rond de tafel te voeren. Hierbij ontstond er een interessant gesprek over financiële uitdagingen en potentiële verbeterpunten omtrent de huidige stand van zaken. 

Als bewindvoeringskantoor streven wij er voortdurend naar om de best mogelijke kwaliteit van financiële dienstverlening te leveren. Met dit uitgangspunt stonden een aantal thema’s centraal tijdens het bezoek. De teamleden van MijnBudgetcoach.nl B.V. hebben Peters gesproken over knelpunten gerelateerd aan het incassotraject van schuldeisers, de naleving van het landelijk beleid tussen gemeenten, de voortzetting van onderbewindstelling voor hen die onder bewind wensen te blijven, het persoonsgebonden budget (PGB), en de afhandeling van nalatenschappen.

Wij zijn erg blij om onze gedachtes hierover te kunnen delen met René Peters en om te constateren dat er vanuit de politiek initiatief genomen wordt om in te zoomen in de praktijk om derhalve het huidige beleid te kunnen herzien.‎
‏‏‎ ‎

“Haags beleid verbinden met de praktijk.”

‏‏‎ ‎
Ik heb als wethouder gezien hoe beleid dat in Den Haag bedacht is in de praktijk verkeerd kan uitpakken op de werkvloer en in de wijken. Volgens mij kan dat anders. De kans om in Den Haag dingen te veranderen, heb ik daarom met beide handen gegrepen. Ik wil niet alleen van mijn eigen leven iets maken, maar ook van dat van de mensen om mij heen. Hoe verder die invloed kan reiken, hoe liever. Als Kamerlid kan ik het beleid, waar heel veel mensen mee te maken krijgen, beter maken. Dat doe ik met hart en ziel.

Lees meer over Tweede Kamerlid René Peters.
‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Blijf op de hoogte en volg onze social media kanalen voor updates over het bedrijf: