Opleiding budgetcoach

Doel en resultaat

Als budgetcoach begeleidt u mensen met financiële achterstanden of problemen en stelt u samen met de cliënt weer orde op zaken. U biedt inzicht in de specifieke problematiek van de cliënt en brengt het financiële overzicht en toekomstperspectief weer binnen handbereik. In de Opleiding budgetcoach leert u alles over financiële wet- en regelgeving, u leert werken met twee essentiële elementen voor een overzichtelijke thuisadministratie, de Budgetbox en een online kasboek. U leert hoe u, samen met de cliënt, deze thuisadministratie opzet en hoe u een realistisch budgetplan maakt. Daarnaast is er in de opleiding veel aandacht voor gesprekstechnieken, motiverend coachen en gedragsverandering. Immers, hoe groter de motivatie van de cliënt, hoe groter de kans op succes. Na een budgetcoachtraject is de financiële wijsheid en zelfredzaamheid van de cliënt toegenomen. Hij of zij weet blijvend het overzicht en de balans te houden in de eigen administratie.

Voor wie?

De Opleiding budgetcoach is bedoeld voor iedereen die mensen met financiële problemen wil begeleiden of die beroepsmatig met budgetcoaching en -begeleiding te maken heeft, zoals verhuurmedewerkers, jobcoaches, intercedenten, maatschappelijk en sociaal-cultureel werkers, thuiszorg, verpleegkundigen, jongerenwerkers, re-integratiemedewerkers, bankmedewerkers, ambtenaren sociale zaken, schuldhulpverleners, incassomedewerkers, medewerkers debiteurenafdelingen, gerechtsdeurwaarders, medewerkers P&O, vrijwilligers, zelfstandig ondernemers en andere geïnteresseerden.

Inhoud

De Opleiding budgetcoach is zeer praktijk- en doelgericht. ‘Ervarend leren’ staat centraal. Dit betekent dat de theorie steeds in de dagelijks actuele praktijk wordt geplaatst en dat u veelvuldig aan de slag gaan met casuïstiek. Het onderling uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar is zeer waardevol. Er wordt een groot beroep gedaan op uw zelfstandigheid en probleemoplossende vermogen.
In de opleiding is er naast overdracht van financiële theorie, kennis over wet- en regelgeving en leren werken met budgetcoachtechnieken en -instrumenten, zoals de Budgetbox en het online kasboek, ook veel aandacht voor coachings- en gesprekstechnieken. Financiële bewustwording, inzicht in persoonlijke thema’s met betrekking tot geld, motiveren en aanleren van nieuw gedrag zijn essentiële elementen in succesvolle budgetcoaching. Specialistische onderdelen zoals belastingen, verzekeringen en incassozaken worden gegeven door experts uit de praktijk.

In de opleiding komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Budgetteren in 8 stappen
 • Inzicht in en bewustwording van onderliggende oorzaken van achterstanden of schulden
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Een overzichtelijke thuisadministratie opzetten met de Budgetbox en het online kasboek
 • Haalbare budgetplannen opstellen
 • Financiële wet- en regelgeving: screenen op belasting, toeslagen en andere regelingen en voorzieningen
 • Schuldhulpverlening
 • Gesprekstechnieken, doelen stellen en resultaten halen
 • Motiveren en aansturen op blijvende gedragsverandering
 • De zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van cliënten vergroten
 • Budgettips uit de praktijk zoals abonnementen opzeggen, telefoonfilters instellen
 • Verzekeringen, (de gevaren van) leningen en incassobureaus
 • Een overzichtelijk cliëntendossier aanleggen
 • Nazorg bieden, evalueren van het begeleidingstraject, periodieke opvolging

Praktijkopdrachten, thuisstudie en examen

Tijdens de opleiding vervult u een aantal praktijkopdrachten, doet u ongeveer 16 uur thuisstudie en rondt u de opleiding af met een examen. Na afloop van een succesvol gevolgde opleiding ontvangt u een certificaat.

Locatie, duur en kosten

De Opleiding budgetcoach duurt 3 dagen van 09.30 tot 16.00 uur en vindt plaats in Papendrecht.
De kosten bedragen € 750,- per persoon, exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en lunch.
Opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar. De groepsgrootte bedraagt per opleiding maximaal 12 deelnemers. De opleiding wordt gegeven door Jaco Brouwer en andere deskundigen.

Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze vindt u terug op onze website.